Tractament amb carilles de composite i allargament coronari

En aquest cas clínic ens trobem amb un pacient masculí de 35 anys d’edat que acudeix a la consulta dental per millorar la seva somriure a causa de problemes d’apinyament i desgast dental.